ติดต่อเรา

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 0-2549-4419 , 062-6297695