ขบวนรถไฟยาวที่สุดในโลก

รถไปที่ยาวที่สุดในโลกเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองท่า Nouadhibou กับเหมืองแร่เหล็กที่เมือง Zouerate ประเทศ มอริเตเนีย (Mauritania) ขบวนรถไฟมีความยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร มีโบกี้กว่า 200 โบกี้ ขบวนรถไฟนี้มีไว้สำหรับขนแร่เหล็กจากเหมืองไปเมืองท่าเพื่อส่งออก แต่ก็รับผู้โดยระหว่างทาง แต่ไม่แนะนำให้โดยสารหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวเนื่องจากคุณจะต้องนั่งบนกองแร่เหล็ก ระยะทางระหว่างเมืองท่าNouadhibou กับเหมืองแร่เหล็กที่เมือง Zouerate มีระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 5 เหรียญ

 

03/06/2016

ขบวนรถไฟยาวที่สุดในโลก

รถไปที่ยาวที่สุดในโลกเป็นข […]